Adnan Oktar Diyor Ki...

Adnan Oktar Diyor ki…

Beyin hakikate yöneltildiğinde ‘Alice Harikalar Ülkesi’nde’ gibi olur. Perde kalkıyor, Yaratan’ın sevinç verecek, hayretler içinde kalacağımız alemine giriyoruz. Öyle bir alem ki ucu bucağı yok. Sonsuz. Her birinde nefesimiz kesiliyor. O sanattan o sanata, o güzellikten o güzelliğe.  (A9 TV; 25 Ağustos...

Adnan Oktar Diyor ki…

Bitkiler, hayvanlar hepsinde Allah’ın tecellisi vardır. Mesela bitki diyorsun ama onun kromozomu nefes kesecek bir güce sahip.  (A9 TV; 25 Ağustos...

Adnan Oktar Diyor ki…

Kainatın yüce Mimarı, yüce Yaratanı Allah Kendini perdelemiş. Sevene perdeyi açıyor, gaflet gözüyle bakana perdesini kapatıyor, onlar göremiyorlar o zaman. Ahir zaman şahsı (Mehdi) için de öyle; sevene perdesini kaldırıyor, Kendini sevmeyene o kişiyi de göstermiyor.  (A9 TV; 25 Ağustos...

Adnan Oktar Diyor ki…

Kadın çok girift bir varlık, çok özenli davranmak gerekiyor. Böyle bir tül gibi adeta; çok akıllı olmak lazım o ruhun içinde gezmek için. Küt, zayıf bir akılla kadına yaklaşmak adeta imkansız. Çünkü çok çabuk kırılabiliyorlar, çok çabuk üzülebiliyorlar, çok çabuk alınabiliyorlar. Yani çok keskin bir akıl, çok keskin bir dikkat gerekiyor.  (A9 TV; 25 Ağustos...

Adnan Oktar Diyor ki…

Kadınlar aklı özenle arıyorlar çünkü kendileri çok akıllı oldukları için akıllı birisi onları çok etkiliyor.  (A9 TV; 25 Ağustos...

Adnan Oktar Diyor ki…

Bağımsız Kürdistan hiçbir zaman için olmayacak. Bunu unutsunlar. Büyük İslam yapılanması olacak, İttihad-ı İslam olacak, Büyük Türk-İslam Birliği kurulacak. Rusya da içinde olacak; Ermenistan, İsrail hepsi içinde olacak ve dünya barışa, sükûna kavuşacak. Irkçılık...

Adnan Oktar Diyor ki…

Müslümanı Müslümana düşürerek değil; Müslümanı ıslah edip, hatasını düzeltip, onu faydalı hale getirmek lazım. Müslümanların aydını da bir avuç. Hazır elde olan bir aydını niye ezelim? Kazanalım. On tane bir avuç bir araya geldiğinde muazzam bir birlik eder bu. O ‘bir avuç’ları ezmek yanlış...

Adnan Oktar Diyor ki…

Böyle bir hengâmede Müslümanların birbirini yemeye kalkması, birbirini harcamaya kalkması ve özellikle aydın Müslüman kitlelerin birbirine kırdırılmaya çalışılması PKK projesi olabilir. PKK’ya karşı, bölünmeye karşı direnecek her unsurun ezilmesi talimatının bir yerlerden verildiği anlaşılıyor. Son derece dikkatli olmak...

Adnan Oktar Diyor ki…

Müslüman aydınların birbirini sayıp, sevip, kollaması gerekiyor. Bunun içinde Fethullah Hoca’nın cemaati de var, Süleymanlılar da var, Nakşibendiler, Kadiriler de var, her türlü cemaat mensubu var. Mutlaka bir araya gelip, birbirlerini sevdiklerini, dost olduklarını, kardeş olduklarını izah etmeleri lazım. Aksi tutum son derece tehlikeli...

Adnan Oktar Diyor ki…

Türkiye bir çelik, imanımız bir çelik, inancımız bir çelik. Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ayrıca özerklik gibi, bölünmeye gidecek hiçbir yola müsaade etmeyiz. Onu...

Adnan Oktar Diyor ki…

Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin gıdası vardır, yoksa sevgi ölür. Çeşit çeşit gıdası var. Bir; sabır, iki; affedicilik, üç; cömertlik, diğergamlık, derin düşünmek, ince düşünmek, vefa; say say bitmez. O gıdaları almadan sevgi ayakta...

Deccaliyete karşı çözüm:

Adnan Oktar

Deccaliyete karşı çözüm Müslümanların birleşmeleri, mezhep ayrılıklarını bırakmaları, arkadaşça kardeşçe bir sevgi birliği oluşturmalarıdır. Kardeşlerimizin silah olarak sevgiyi almaları gerekiyor. Sevgi dışında başka bir şeyi silah olarak aldıklarında ortalık karışır. Kuran’a dayalı sevgi anlayışının hakim olması...

Toplu duanın gücü:

Dünyada bir sistem vardır, insanlar bunu pek bilmiyorlar. Bu Allah’ın bir sırrıdır. Dua edildiğinde, toplu istek olduğunda olmayacak sandıkları bir şey olur. TOPLU DUANIN BİR GÜCÜ VARDIR. Hz. Mehdi (a.s.) ısrarla istenirse Hz. Mehdi (a.s.) çıkar, Hz. İsa (as)’ı ısrarla görmek isterlerse, görürler. Türk İslam Birliği’ni ısrarla isterse, Allah onu gerçekleştirir. Ama mutlaka ısrarla istenmesi...