Adnan Oktar Diyor Ki...

Adnan Oktar Diyor ki…

Bağımsız Kürdistan hiçbir zaman için olmayacak. Bunu unutsunlar. Büyük İslam yapılanması olacak, İttihad-ı İslam olacak, Büyük Türk-İslam Birliği kurulacak. Rusya da içinde olacak; Ermenistan, İsrail hepsi içinde olacak ve dünya barışa, sükûna kavuşacak. Irkçılık...

Adnan Oktar Diyor ki…

Müslümanı Müslümana düşürerek değil; Müslümanı ıslah edip, hatasını düzeltip, onu faydalı hale getirmek lazım. Müslümanların aydını da bir avuç. Hazır elde olan bir aydını niye ezelim? Kazanalım. On tane bir avuç bir araya geldiğinde muazzam bir birlik eder bu. O ‘bir avuç’ları ezmek yanlış...

Adnan Oktar Diyor ki…

Böyle bir hengâmede Müslümanların birbirini yemeye kalkması, birbirini harcamaya kalkması ve özellikle aydın Müslüman kitlelerin birbirine kırdırılmaya çalışılması PKK projesi olabilir. PKK’ya karşı, bölünmeye karşı direnecek her unsurun ezilmesi talimatının bir yerlerden verildiği anlaşılıyor. Son derece dikkatli olmak...

Adnan Oktar Diyor ki…

Müslüman aydınların birbirini sayıp, sevip, kollaması gerekiyor. Bunun içinde Fethullah Hoca’nın cemaati de var, Süleymanlılar da var, Nakşibendiler, Kadiriler de var, her türlü cemaat mensubu var. Mutlaka bir araya gelip, birbirlerini sevdiklerini, dost olduklarını, kardeş olduklarını izah etmeleri lazım. Aksi tutum son derece tehlikeli...

Adnan Oktar Diyor ki…

Türkiye bir çelik, imanımız bir çelik, inancımız bir çelik. Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ayrıca özerklik gibi, bölünmeye gidecek hiçbir yola müsaade etmeyiz. Onu...

Adnan Oktar Diyor ki…

Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin gıdası vardır, yoksa sevgi ölür. Çeşit çeşit gıdası var. Bir; sabır, iki; affedicilik, üç; cömertlik, diğergamlık, derin düşünmek, ince düşünmek, vefa; say say bitmez. O gıdaları almadan sevgi ayakta...

Adnan Oktar Diyor ki…

Allah korkusu olmadan sevgi olmuyor. Allah korkusu olmazsa egoist olursun, bencil olursun. ”Çok seviyorum” diyor, bencilsin, egoistsin, merhametli değilsin, cömert değilsin. Nasıl seveceksin? Gitti sevgi işte, yaktın gitti. Allah korkusu sevginin temel bütün ihtiyaçlarını...

Adnan Oktar Diyor ki…

Allah korkusunun da amacı sevgidir. Cenab-ı Allah, ”Benden korkun” diyor. Orada Cenab-ı Allah’ın amacı Kendisinin sevilmesidir. Nihai amaç orada saf korku değildir. Allah’ın istediği, korkunun meydana getireceği...

Adnan Oktar Diyor ki…

Sevilen bir insan, seven bir insan niye intihar etsin? Bunalıyor, sevgi yok. Sağa dönüyor sevgi yok, sola dönüyor sevgi yok. Uyuşturucu alıyor yine kurtulamıyor. Sonra da intihar ediyor, Allah...

Adnan Oktar Diyor ki…

Dünyadaki en mühim gıda, imandan kaynaklanan sevgidir. Olmadı mı bitti. İstediğin kadar köprü yap, yol yap, binalar yap. Mesela New York muazzam zengin ama her gün bir adam kendini öldürüyor. Her yerde intiharlar oluyor, insanlar uyuşturucu...

Adnan Oktar Diyor ki…

Dünyada sevgiye önem vermiyorlar. Halbuki en büyük lüks sevgidir. Sevgisiz dünya ölür,...

Deccaliyete karşı çözüm:

Adnan Oktar

Deccaliyete karşı çözüm Müslümanların birleşmeleri, mezhep ayrılıklarını bırakmaları, arkadaşça kardeşçe bir sevgi birliği oluşturmalarıdır. Kardeşlerimizin silah olarak sevgiyi almaları gerekiyor. Sevgi dışında başka bir şeyi silah olarak aldıklarında ortalık karışır. Kuran’a dayalı sevgi anlayışının hakim olması...

Toplu duanın gücü:

Dünyada bir sistem vardır, insanlar bunu pek bilmiyorlar. Bu Allah’ın bir sırrıdır. Dua edildiğinde, toplu istek olduğunda olmayacak sandıkları bir şey olur. TOPLU DUANIN BİR GÜCÜ VARDIR. Hz. Mehdi (a.s.) ısrarla istenirse Hz. Mehdi (a.s.) çıkar, Hz. İsa (as)’ı ısrarla görmek isterlerse, görürler. Türk İslam Birliği’ni ısrarla isterse, Allah onu gerçekleştirir. Ama mutlaka ısrarla istenmesi...