Amerika ve İsraile karşı dostane bir tavır içinde olmamız gerekiyor. İsrailin dindar olmasını bir nimet bilmek Müslümanın vasfıdır. Musevilik, kahir ekseriyetle İslama yakın bir dindir.

(A9 TV; 10 Haziran 2013)