Aleviler Hz. Ali (ra)’ı coşku ile severler. Dedelerin büyük bölümü de seyittir, Peygamberimiz (sav)’in neslindendir. Değerlerini bilmek lazım.

(A9 TV; 23 Eylül 2013)