Mehdi muhalifi olanlarda hep bir bereketsizlik hissediliyor.

(A9 TV; 24 Eylül 2013)