İttihad-ı İslam süratle gelişiyor, Mehdiyetin ruhu süratle gelişiyor. Kuran ahlakı dünyaya hızla yayılıyor, bağnazlık ortadan kalkıyor. Cenab-ı Allah’ın istediğimiz güzellikleri bütün dünyaya getireceği alametlerden anlaşılıyor.

(A9 TV; 28 Kasım 2013)