Peygamber (sav)’in planını, modelini kabul etmeyenler, kendileri plan, model çıkarıyorlar ve onun içinde boğulmaya devam ediyorlar. Peygamber (sav)’in planının dışında plan olmaz. O da, mehdiyet planıdır.

(A9 TV; 14 Nisan 2014)