Darwinist düşünce Allah’ı inkar ediyor, Peygamberi inkar ediyor, vahyi inkar ediyor. Darwinizm bütün kutsal değerlerimizi inkar eden bir sistemdir.

(A9 TV; 2 Aralık 2014)