Vatanını böldürmek isteyen veya bölünmesini teklif eden adam dünyanın en aşağılık, en karaktersiz, en haysiyetsiz adamıdır.

(27 Mart 2012, A9 TV)