Canlılar evrimle yaratılmamıştır. Allahın ol emriyle yaratılmıştır. Bilimsel araştırmalar da bunu göstermektedir. Kuranda da evrim yoktur.

(A9 TV; 23 Ağustos 2016)