PKK İngiliz derin devletinin Türkiyeyi yıkmayı amaçlamış ileri karakoludur. Biz bu karakolun ilimle irfanla yıkılması gerektiğini savunuyoruz.

(A9 TV; 30 Ağustos 2016)