İslamı zorlaştırmak deccaliyetin oyunudur. Gelenekçi ortodoks sistemin karmakarışık dünyasına insanları çekmek kitleleri dinden uzaklaştırır.

(A9 TV; 29 Temmuz 2017)