Terörün kökeni Darwinizmdir. Terörü tam bitirebilmek için Darwinizmin geçersizliği, iman hakikatleri ve Kuran mucizelerinin anlatılması gerek.

(A9 TV; 2 Eylül 2017)