Ahirette küfre her nimetin hesabı tek tek sorulacak. Küfrün ahiretteki sorgulaması çok uzun ve sıkıntılı olacaktır.

(A9 TV; 7 Eylül 2017)