Darwinizm tesadüfler ve Allah’ı inkar üzerine kurulu putperest bir düşüncedir. Müslüman Darwinizm’i savunmaz.

(A9 TV; 11 Eylül 2017)