İki yandan kuşatılan insanların sevgiyi yaşaması imkansız hale geldi.

Darwinizm “dünya güçlü olan hayvanların zayıf olanları ezdiği” çarpık bir dünya modeli ortaya koydu. Gelenekçi İslam anlayışı da her türlü güzelliği, neşeyi, sanatı yasakladı. İki yandan kuşatılan insanların sevgiyi yaşaması imkansız hale geldi. Bu sevgisizliği Allah’ın izniyle ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz. (A9TV; 25 Ekim 2017)