Münafıklar hangi konulardan bahsetmez…

MÜNAFIKLAR HANGİ KONULARDAN BAHSETMEZ

 • İslam’ın hakim olacağından
 • İlmi mücadele yapmanın her Müslümana farz olduğundan
 • Müslümanların toplu olarak yaşamasının farz olduğundan
 • Elçiye ve ululemre itaatin farz olduğundan
 • İslam Birliğinden
 • Mehdi’den ve Hz. İsa’dan
 • Darwinizm’in geçersizliğinden
 • Kuran’ın yeterliliğinden
 • İngiliz derin devletinin oyunlarından
 • Rumilik tehlikesinden
 • Homoseksüelliğin yayılması tehlikesinden
 • Peygamberimizin gücünden, kudretinden
 • Peygamberimizin hanımlarının güzelliğinden
 • İslam’ın özgürlük olduğundan
 • Müslümanların zenginliğinden, etkisinden
 • Ölümden, ahiretten, cehennemden
 • Müslümanların sorumluluklarından
 • Dünyada Müslümanların yaşadığı zulümden
 • Tebliğden, dini yaymak gerektiğinden
 • İhtiyaçtan arta kalanı infak etmek gerektiğinden
 • Şeytanın enaniyetinden