Münafık İslam’a faydalı olan her şeyden kaçınır. Müslümanların birlik olmasını istemez. Müslümanların başında bir manevi önder olmasını istemez.

Münafık İslam’a faydalı olan her şeyden kaçınır. Müslümanların birlik olmasını istemez. Müslümanların başında bir manevi önder olmasını istemez. Put inançlarla, mesela Darwinizm’le mücadele etmez. Tam tersine tüm put inançları savunur. Mehdiyet ve İsa Mesih’den asla bahsetmez. Ahir zamanda olduğumuzu hatırlamak dahi istemez. Kuran mucizelerini, iman hakikatlerini anlatmaz, anlatılmasını istemez. Ölümden, cehennemden asla bahsetmez. Ve sadece en etkili gördüğü Müslümanlarla uğraşır. O ahmak bu uğraşın içine girdiği için başından bela eksik olmazken, Müslümanlar kat kat güçlenir. (A9TV; 23 Kasım 2017)