Ahir zamanda Mehdi devrinde Peygamberimiz’in hadisi var, salgın hastalıklar yoğunlaşır diyor.

Ahir zamanda Mehdi devrinde Peygamberimiz’in hadisi var, salgın hastalıklar yoğunlaşır diyor. AIDS, şimdi bakın domuz giribi, daha sonra başka şeyler, belki daha yeni başka şeyler de çıkacak. Bu, Mehdi’nin zuhuru öncesinde olacak olaylardan bir tanesidir. Ki bunu çok açık anlatmıştır Peygamberimiz (sav). Yani, salgın büyük hastalıklar baş gösterecek diyor Mehdi devrinde. Buyurun, tam hadise uygundur. İnsanların belki de tedbir alınıp evlerden çıkmamaları gerekebilir, Allah vermesin, bir aşamasında. Bunlar hep Allah’ı düşündürtmek, ahireti düşündürtmek için Allah’ın meydana getirdiği vesilelerdir. Çünkü küçücük bir virüs insanları yatağa düşürüyor, perişan ediyor, tehlikeli de.

(Adnan Oktar, A9TV, 27 Ekim 2009)